Cv-ul directorului

INFORMAŢII PERSONALE:

Nume, prenume: Garştea Ludmila

Fax: 0 22 72  88 03

Email: centrugradi174gmail@com

Sexul F  | Data naşterii 07. 04. 1974  | Naţionalitatea  moldoveancă

LOC DE MUNCĂ: director  al   Instituției de  Educație  Timpurie   nr. 174, sectorul Centru, strada Korolenko 59/A, Municipiul Chişinău.

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ:

2008.01.10-2021-Instituția de  Educație  Timpurie nr. 174, mun. Chişinău, director,  gradul managerial II, gradul didactic  II;

2003.01.12 – 2008,01.10- Gimnaziul-internat nr.1, or. Chişinău, director,   gradul managerial II;

2001-2003- Gimnaziul-internat nr. 1,  municipiul  Chişinău,   director-adjunct pentru probleme  de  educaţie;

1999-2001- director-adjunct pentru activitatea ştiinţifico-metodică în   Gimnaziul din satul Hulboaca, raionul Orhei;

1993-1999 – profesor de istorie în Gimnaziul din satul Hulboaca, raionul Orhei.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE:

2009- 2011 -studii  de masterat, Universitatea Pedagogică de  Stat “Ion Creangă”,  facultatea “Management educaţional”;

2004- 2006 – studii postuniversitare,   Universitatea Pedagogică de  Stat  “Ion Creangă”, facultatea “Management educaţional”;

1994-1999- studii universitare, Universitatea Pedagogică de  Stat “Ion Creangă”, facultatea  “Filologie”,  specialitatea  “Filologie română”;

1989-1993- studii  medii de specialitate, Colegiul Pedagogic  “Vasile Lupu” din oraşul Orhei, specialitatea ”Învăţător la clasele primare şi  conducător muzical în grădiniţa de copii”;

1981-1989- studii gimnaziale, gimnaziul din satul Hulboaca,  raionul Orhei.

Limba maternă: româna

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE
Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral  
Franceza  şi engleza Satisfăcător Satisfăcător Mediu                Mediu Satisfăcător
   
Rusa  Avansat    Avansat    Avansat    Avansat    Avansat   
 

Competenţe de comunicare:

Deţin competenţe de comunicare de nivel avansat.  Ele au fost dobândite prin :

-Prestarea activităţii de manager şi lucrul în permanenţă cu oamenii;

-Rezolvarea problemelor de comunicare în colectivul  în care activez;

-Autoformare şi autoperfecţionare

Competenţe organizaţionale/manageriale:

Competenţe manageriale:

Competenţe de evaluare şi diagnostică a mediului educaţional;

Competenţe de recrutare şi dezvoltare a personalului unităţii educaţionale;

Competenţe de planificare curentă şi strategică pentru unitatea de învăţământ;

Competenţe de aplicarea managementului participativ;

Competenţe de utilizarea  tehnologiilor informaţionale;

Competenţe de formare personală şi de self-management.

Competenţele pe   care le posed la moment   au fost dobândite :

Prin experienţa de  18 ani de  gestionare   al colectivului   didactic;

La seminarele de formare profesională;

Prin studiile postuniversitare şi de master în management educaţional,  prin studiu   individual

Competenţe dobândite la locul de muncă:

În cadrul activităţii de 13 ani în instituţia de educaţie  timpurie am dobândit competenţe    ce se referă la domeniul dat:

Competenţe de comunicare   şi de consiliere a  familiilor cu copii   de vârstă  mică,  2-7 ani;

Competenţe de aplicare a documentelor reglatorii din domeniul  preșcolar: Curriculum de educaţie a copiilor de vârstă timpurie şi preşcolară a copiilor de 1-7 ani din RM, Standardele de învăţare şi dezvoltare  a copilului de la naştere până la 7 ani, Standardele profesionale naționale ale cadrului didactic  etc…

Competenţe de gestionare şi administrare a bunurilor materiale.

Competenţe de   cunoaştere şi aplicare a normativelor sanitar-igienice.Această competenţă a condus implicit la  competenţa de colaborare cu instituţiile care monitorizează respecatrea acestor rigori,  în  special,  cu  Centrul   municipal de sănătate publică

Competenţe informatice: WORD, Excel, Internet;

Permis de conducere: Categoria permisului de conducere pe care îl deţin : B.

INFORMAΤII SUPLIMENTARE:

Publicaţii; Prezentări; Proiecte; Conferinţe; Seminarii; Distincţii;  Afilieri; Referin.

Cursuri, stagieri:

– Stagiu de formare ”Personal data  protection requirements  for  the educațion  sector”,  organizat  de  către  Centrul  Național  de  Protecție  a  datelor  cu  caracter  personal   cu  suportul Uniunii  Europene.

-Stagiul de formare ”Incluziunea  socio-educațională a copiilor  cu  cerințe educaționale speciale de vârstă timpurie”, organizat de către MECC și  AO ”Femeia  și  copilul- protecție și  sprijin”,  05-06 și  19-20.05.2017.

-Proiectului  Educațional  Internațional ”Programe artistice- între tradițional și modern”,  organizat de Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, 17-20 mai 2018.

– Participarea la proiectul  naţional educaţional “Parteneriat Global pentru Educaţie: ca participant: la nivel municipal  şi  în funcţie de coordonator: la nivel de instituţie, 3 module de formare.

“Împreună pentru copii”–curs de formare în protecţia copilului, organizat de Comisia Europeană, 16 iunie 2006;

“Lucrul cu tineretul” stagiere în oraşul Minneapolis, statul Minnesota, SUA, 25 aprilie-15 mai 2003.

“Strategii si metode de promovare a drepturilor omului”, curs de instruire, PNUD Moldova, 3-20 iunie 2005.

“Copilul cu cerinţe educative speciale-o scoală pentru toţi” curs de formare, UNICEF Moldova, 6-12. 12. 2001.

“Promovarea sistemului de protecţie a copilului bazat pe formele alternative instituţionalizării”, curs de formare, Ministerul Educaţiei, 08-12. 12. 2003.

“Moldova în Uniunea Europeană-vis sau realitate” Conferintă Naţională, OSCE şi Ministerul Educaţiei, menţiune pentru participare, 03 noiembrie 2005.

“ Protecţia drepturilor copilului instituţionalizat şi integrarea lui în societate”, seminar instructiv, DMPDC şi A.I.A.U. Italia, 16-20  iunie 2003.

Performanţe :

-Organizarea  master – class-ului   ”Vreau  să  Vă  provoc:  discutăm  sincer  despre  violență!?” ,  desfășurat  în  contextual  FORUMULUI  PEDAGOGIC  MUNICIPAL  cu  genericul  ”Cheia  de  la  poarta  viitorului –în  mâinile  pedagogului  consacrat”,   20  august  2019.

– Membru al comisiei   de  concurs  pentru    ocuparea  funcției  de  director  al  IET   155,  2020.

-Evaluarea  Proiectelor liceelor  «Educaţie de calitate în mediul rural din Moldova» finanţate de FISM, 2006-2007.

-Membru al comisiei CREAG din municipiul Chişinău pentru evaluarea  Proiectelor liceelor  «Educaţie de calitate în mediul rural din Moldova» finanţate de FISM, 2006-2007.

– Membru al comisiei municipale pentru soluţionarea problemelor de şcolarizare a  elevilor,  februarie 2007.

-Preşedinte, membru-fondator al Asociaţiei Obşteşti “Copiii  Mileniului III”;

-Organizator şi moderator al Conferinţei Naţionale “Reformarea sistemului rezidenţial în Republica Moldova-realizări şi probleme” 3 iunie 2005; proiect finntat de Ambasada SUA in  Republica Moldova;

-Organizator şi moderator al atelierului “Şcolarizarea” în cadrul Conferinţei pedagogilor din municipiul Chişinău, august 2005.

-Participant la atelierul „Educaţie preşcolară”  din august 2014, luare de cuvânt la conferinţa  pedagogilor din Municipiul Chişinău  din august  2014.

MENȚIUNI:

– Scrisoare de gratitudine de la PARLAMENTUL  EUROPEAN, 13 iunie  2006  din  partea  Comisarului  European  Baroness  Emma Nicholson  of  Winterbourne.

– Diploma de onoare a Primarului General, acordată  prin Dispoziția Primarului General  nr. 498-dc  din 30 septembrie 2019.

– Mențiune pentru  realizarea  seminarelor  de  Educație  parentală,  acordată  prin  Ordinul  DGETS  nr.  485  din   15.06.2020.

-Diplomă  pentru  participarea  la schimbul de experiență ”Obiceiuri de  Paști” în cadru