Lucrările executate în Grădinița nr.174 din bugetul mun. Chișinău, în anul 2022

În scopul creării și asigurării condițiilor conforme și sigure pentru sănătatea copiilor și angajaților Grădiniței nr.174 din sectorul Centru, din bugetul mun.Chișinău, în anul 2022, au fost alocate surse financiare:

 conform Foii de Titlu, 600 mii lei pentru lucrări de reparație a sălii de festivități și izolatorului medical.
 conform Dispoziției Primarului nr.14/1 au fost alocați 400 mii lei pentru lucrările de redeschiderea unei grupe de copii, dintre care, 250 mii lei au fost alocați pentru lucrările de reparație. Menționăm că, pentru dotarea noilor grupe au fost investite 259 805,84 lei.
 conform Dispoziției Primarului nr.8/14 au mai fost alocate surse financiare în mărime de 1mln 200 mii lei pentru reparația gardului de protecție.

Angajații instituției, copii ce frecventează această grădiniță, dar și părinții acestora sunt extrem de mulțumiți de rezultatele obținute în urma executarii lucrărilor sus-menționate.