Asigurarea bazei tehnico-materiala a instituțiilor pentru perioada 01.01.2021-30.06.2021
Modalitatea de înscriere a copiilor în grădinițele din orașul Chișinău

Modalitatea de înscriere a copiilor în grădinițele din orașul Chișinău

În conformitate cu prevederile stipulate în  „REGULAMENTUL de evidență, înmatriculare şi transfer a copiilor cu vârsta de 0-6/7 ani în instituțiile publice de educație timpurie de tip general (educație antepreşcolară şi învăţământ preşcolar), special, sanatorial şi complexele educaționale – scoli primare – grădinițe din orașul Chişinău”, și actelor normative în vigoare: Stabilirea districtelor școlare: Fiecărei instituții publice […]

Ziua Constituției Republicii Moldova

Ziua Constituției Republicii Moldova

La 29 iulie cetățenii Republicii Moldova își serbează Constituția Aniversarea celor 27 ani de existență a Constituției Republicii Moldova reprezintă o ocazie de a ne reaminti că adoptarea Constituției a pus bazele instaurării democrației și a statului de drept în Republica Moldova. Constituția reprezintă actul nostru de identitate națională. Consfințită prin voința suverană a poporului, […]

Maraton de vaccinare pentru cadrele didactice din municipiul Chișinău

Maraton de vaccinare pentru cadrele didactice din municipiul Chișinău

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău se solidarizează Campaniilor naționale de vaccinare împotriva COVID-19, lansate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), Primăria Municipiului Chișinău (PMC), Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF)  În acest context, venim cu un apel de […]

Educație online prin parteneriate

Educație online prin parteneriate

Pentru a primi certificat de participare în valoare de 5 credite (150 de ore de implicare), cadrele didactice mentorate vor: Participa la sesiunea organizatorică moderată de coordonatorii programului (online, în direct, sau vizionând înregistrarea salvată pe Facebook). Participa la 3 sesiuni online moderate de mentori. Elabora un proiect didactic care va integra una sau mai multe resurse […]

Ordin

Ordin

În temeiul art.140 alin.(1) lit. b) al Codului educației al Republicii Moldova nr.152/2014, in scopul eficientizării modalității de organizare a componentei variabile a Płanul-cadru in instituțiile de învățământ general, a fost emis ordinul MECC nr. 635 privind aprobarea Instrucțiunii procesului de selectare și organizare a disciplinelor opționale in învățământul general. Instrucțiunea privind procesul de selectare […]

Monitorizarea executării lucrărilor de reparație a edificiilor instituțiilor de învățământ general pentru anul de studii 2021-2022

Monitorizarea executării lucrărilor de reparație a edificiilor instituțiilor de învățământ general pentru anul de studii 2021-2022

 În temeiul deciziei CMC nr. 25/4 din 29.12.2019, pentru lucrările de reparație/ dotare a instituțiilor de învățământ general din municipiu au fost alocate 129 mln 429 mii lei pentru un număr de 115 instituții, conform anexelor din decizie, inclusiv:  Conform anexei Nr. 24 – îndeplinirea lucrărilor de reparații capitale ale 88 IET, au fost alocate […]

Salubrizarea teritoriului adiacent/aferent a instituțiilor din subordinea DETS din sectoare, inclusiv cositul ierbii și acțiuni întreprinse Situaţia 26.07.2021

Salubrizarea teritoriului adiacent/aferent a instituțiilor din subordinea DETS din sectoare, inclusiv cositul ierbii și acțiuni întreprinse Situaţia 26.07.2021

DETS Botanica: 6 instituții au evacuat frunziș și crengi: IET nr. 49, 89, 98, 112, Gimnaziul nr. 31, Liceul Teatral Orășenesc „Iurie Harmelin” – în total de 43 m3; În 18 instituții a fost cosită iarba: IET nr.35, 40, 44, 49, 79, 96, 98, 99, 103, 122, 139, 141, LT „Mihai Eminescu”, LTPA „Elena Alistar”, […]

Gestionarea eficientă/rațională a resurselor financiare

Gestionarea eficientă/rațională a resurselor financiare

În conformitate cu recomandările MECC prevăzute în circulara  03/1-99/3430 din 16.07.2021 DGETS a realizat prezentul studiul care are ca obiectiv identificarea situației reale din instituțiile de învățământ din municipiu la capitolul „Gestionarea eficientă/rațională a resurselor financiare” în contextul aprobării rețelei de clase și elevi din instituțiile de învățământ primar și secundar în anul de studii 2021-2022. Astfel, […]

Programul de Dezvoltare Personală

Programul de Dezvoltare Personală

Scopul acestui program este orientat să îmbunătățească starea de conștientizare, să dezvolte talente și abilități personale și să contribuie la realizarea aspirațiilor și viselor personale a tinerilor cu vârste cuprinse între 14-20 ani și 21-30 ani, în domenii precum lucru în echipă, acceptarea de sine și educație financiară. Obiectivele: dezvoltarea abilităților personale și contribuirea la realizarea […]